مینی پی سی چیست
مینی پی سی
24 آبان, 1396

مینی پی سی چیست

کامپیوتر ها هر روز کوچکتر میشوند و مینی پی سی ها نتیجه ظاهری این قانون کوچک سازی بر روی میزهای کار هستند. تا چند سال پیش این کوچک سازی ظاهری در مقابل افزایش چشم گیر و لحظه به لحظه تقاضاهای…
مطالعه بیشتر